Sort results by
Sort results by

此類塑膠罐

將於 2025 年前轉換為

100 %

塑膠罐易於回收,但仍有近

30 %
0
雀巢回收大百科 塑膠瓶罐
雀巢回收大百科 塑膠瓶罐
雀巢回收大百科 塑膠瓶罐
回收價值
一鍵響應雀巢永續行動

相同回收方式的產品