Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MiloxLamigo桃猿隊四月份得獎名單

獎項:
獎項: Lamigo桃猿隊球賽門票2張。
本活動贈品為門票兌換券恕不指定日期及場次。
※【第一回活動】得獎者請於5月30日前提供相關得獎資料,逾期視同放棄資格。

序號 姓名 連絡電話 送出場次
1 王O昇  0910XXXXXX 2019/7/5
2 曾O華  0929XXXXXX 2019/7/5
3 陳O瑋  0920XXXXXX 2019/7/5
4 鄭O怡  0928XXXXXX 2019/7/5
5 翁O輪  0930XXXXXX 2019/7/5
6 蔡O敏  0928XXXXXX 2019/7/5
7 王O民  0937XXXXXX 2019/7/5
8 林O慧 0908XXXXXX 2019/7/5
9 鄭O瀚  0988XXXXXX 2019/7/5
10 廖O如 0952XXXXXX 2019/7/5
11 張O淳  0922XXXXXX 2019/7/5
12 劉O君  0906XXXXXX 2019/7/5
13 潘O慧  0987XXXXXX 2019/7/5
14 王O華 0937XXXXXX 2019/7/5
15 謝O豐 0978XXXXXX 2019/7/5
16 賈O文  0983XXXXXX 2019/7/5
17 鍾O諭  0980XXXXXX 2019/7/5
18 孫O嫻  0971XXXXXX 2019/7/5
19 曾O嘉 0910XXXXXX 2019/7/6
20 鍾O倫 0979XXXXXX 2019/7/6
21 陳O汝 0937XXXXXX 2019/7/6
22 吳O宜  0988XXXXXX 2019/7/6
23 李O萱 0963XXXXXX 2019/7/6
24 蒲O錚  0928XXXXXX 2019/7/6
25 张O欣  0903XXXXXX 2019/7/6
26 黃O毅  0922XXXXXX 2019/7/6
27 陳O茹  0915XXXXXX 2019/7/6
28 羅O頎  0934XXXXXX 2019/7/6
29 江O錕  0932XXXXXX 2019/7/6
30 韓O汝 0900XXXXXX 2019/7/6
31 楊O熒  0905XXXXXX 2019/7/6
32 賴O宏 0922XXXXXX 2019/7/6
33 林O彬 0916XXXXXX 2019/7/6
34 陳O宗  0922XXXXXX 2019/7/6
35 胡O誠 0910XXXXXX 2019/7/6
36 王O真 0921XXXXXX 2019/7/6
37 陳O輝  0922XXXXXX 2019/7/7
38 蕭O嬬 0972XXXXXX 2019/7/7
39 許O真 0958XXXXXX 2019/7/7
40 林O玲 0921XXXXXX 2019/7/7
41 蔡O如  0975XXXXXX 2019/7/7
42 吳O 0975XXXXXX 2019/7/7
43 葉O軒  0921XXXXXX 2019/7/7
44 謝O席 0909XXXXXX 2019/7/7
45 陳O聿 0931XXXXXX 2019/7/7
46 蘇O岑 0987XXXXXX 2019/7/7
47 錢O育  0903XXXXXX 2019/7/7
48 吳O緹 0930XXXXXX 2019/7/7
49 李O敏  0933XXXXXX 2019/7/7
50 陳O崑 0908XXXXXX 2019/7/7
51 林O嬅  0924XXXXXX 2019/7/7
52 劉O政  0921XXXXXX 2019/7/7
53 謝O廷  0931XXXXXX 2019/7/7
54 劉O琳  0920XXXXXX 2019/7/7
55 謝O琳  0978XXXXXX 2019/7/19
56 黃O正  0928XXXXXX 2019/7/19
57 葉O齡  (02)XXXXX867 2019/7/19
58 李O媛  0916XXXXXX 2019/7/19
59 邱O嬅  0926XXXXXX 2019/7/19
60 李O穎  0911XXXXXX 2019/7/19
61 簡O  0932XXXXXX 2019/7/19
62 周O進  0903XXXXXX 2019/7/19
63 楊O彥  0932XXXXXX 2019/7/19
64 黃O珍  0930XXXXXX 2019/7/19
65 劉O甄  0910XXXXXX 2019/7/19
66 黃O淵  0987XXXXXX 2019/7/19
67 黃O榮  0926XXXXXX 2019/7/19
68 羅O豪  0980XXXXXX 2019/7/19
69 黃O慧  0966XXXXXX 2019/7/19
70 張O瀚  0916XXXXXX 2019/7/19
71 楊O美  0928XXXXXX 2019/7/19
72 魏O泰  0955XXXXXX 2019/7/19
73 蕭O林  0952XXXXXX 2019/7/20
74 葉O英  0910XXXXXX 2019/7/20
75 陳O朋  0933XXXXXX 2019/7/20
76 黃O翰  0988XXXXXX 2019/7/20
77 鄭O君  0916XXXXXX 2019/7/20
78 李O廷  0955XXXXXX 2019/7/20
79 詹O祺  0989XXXXXX 2019/7/20
80 黃O彩鑾  0928XXXXXX 2019/7/20
81 黃O文  (03)XXXXXX0 2019/7/20
82 吳O瑩  0926XXXXXX 2019/7/20
83 朱O文  0979XXXXXX 2019/7/20
84 蘇O鈞  0916XXXXXX 2019/7/20
85 李O洋  0967XXXXXX 2019/7/20
86 柯O丞  0978XXXXXX 2019/7/20
87 林O芬  0952XXXXXX 2019/7/20
88 周O亮  0986XXXXXX 2019/7/20
89 鍾O殷  0980XXXXXX 2019/7/20
90 陳O禮  0983XXXXXX 2019/7/20
91 張O琨  0987XXXXXX 2019/7/21
92 楊O強  0933XXXXXX 2019/7/21
93 歐O子妍  0963XXXXXX 2019/7/21
94 李O基  0936XXXXXX 2019/7/21
95 蔡O榮  0930XXXXXX 2019/7/21
96 趙O  0912XXXXXX 2019/7/21
97 尤O宗  0928XXXXXX 2019/7/21
98 陳O莉  0911XXXXXX 2019/7/21
99 余O唐  0987XXXXXX 2019/7/21
100 游O君  0920XXXXXX 2019/7/21
101 莊O喻  0970XXXXXX 2019/7/21
102 郭O鴻  0915XXXXXX 2019/7/21
103 陳O竹  0916XXXXXX 2019/7/21
104 王O磊  0983XXXXXX 2019/7/21
105 黃O祈  0974XXXXXX 2019/7/21
106 黃O明  0918XXXXXX 2019/7/21
107 林O益  0970XXXXXX 2019/7/21
108 杜O仁  0932XXXXXX 2019/7/21
109 王O渝  0916XXXXXX 2019/8/17
110 黃O丞  (03)XXXXXX0 2019/8/17
111 陳O龍  0939XXXXXX 2019/8/17
112 黃O涵  0910XXXXXX 2019/8/17
113 謝O芬  0958XXXXXX 2019/8/17
114 賈O珍  0927XXXXXX 2019/8/17
115 方O姍  0926XXXXXX 2019/8/17
116 李O潔  0988XXXXXX 2019/8/17
117 王O宇  0905XXXXXX 2019/8/17
118 蘇O璇  0975XXXXXX 2019/8/17
119 陳O豪  0975XXXXXX 2019/8/17
120 蔡O螢  0932XXXXXX 2019/8/17
121 张O国  0981XXXXXX 2019/8/17
122 楊O晨  0937XXXXXX 2019/8/17
123 徐O緞妹  0966XXXXXX 2019/8/17
124 蘇O婷  0975XXXXXX 2019/8/17

 

MiloxLamigo桃猿隊四月份得獎名單